ฤดูกาล ฟิต เป๊ะ!! Smart Soldiers Strong Army

 

ผู้พัน ผู้การกรม ทั่วประเทศ 325 นาย
ทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 2 ของปี จากที่ทดสอบ ครั้งก่อน กพ.62…..บิ๊กแดง ผบ.ทบ. มาตรวจ และพบ ปะ ผบ.หน่วย ด้วยตนเอง

ที่ สนามกีฬากรมยุทธ์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก