อารมณ์ดี เพราะมีความสุข 

 

หมู่นี้ ….“ลุงป้อม” อารมณ์ดี จัง…. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาภาษาดอกไม้ เสียงนุ่ม ไม่หนี ไม่ด่านักข่าว …แถมให้สัมภาษณ์ ทั้งขามา และขากลับ !!

วันนี้ พล.อ.ประวิตร ไปประชุม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ กระทรวงทรัพยากรฯ

บ่ายนี้ ไปเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระสังฆราชฯ ในโอกาส วันเกิดย้อนหลัง 11 สค.