“บิ๊กเล็ก” ปิดกีฬา ภายใน บก.ทบ…เผย ทะลุเป้า “บิ๊กแดง” ให้กำลังพล มีน้ำใจนักกีฬา สุขภาพ แข็งแรง

 

ที่กองบัญชาการกองทัพบก บิ๊กเล็ก พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยที่มีที่ตั้งภายในกองทัพบก ประจำปี 2562 จำนวน 13 หน่วย

ทั้ง สำนักงานเลขานุการกองทัพบก กรมกำลังพลทหารบก กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมการข่าวทหารบก กรมยุทธการทหารบก กรมจเรทหารบก กรมการเงินทหารบก กรมสารบรรณทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก ส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก และสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เพื่อส่งเสริมเรื่องสุขภาพกำลังพลให้มีร่างกายที่แข็งแรง

พล.อ.ณัฐพล มอบโอวาท ตอนหนึ่งว่า การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผบ.ทบ. ที่มีจุดประสงค์ต้องการให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย และแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของกำลังพลหน่วยต่างๆภายในกองทัพบก

ในวันนี้ ผมมีโอกาสได้มาชมช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน แต่ที่ผ่านมาผม และผู้บังคับบัญชา ทุกคนได้แวะมาเยี่ยมชมการแข่งขัน ก็พบว่าการแข่งขันกีฬา แต่ละนัดที่ผ่านมาเป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทบ.ที่มีความตั้งใจในการซักซ้อม

และบรรยากาศเป็นไปด้วยดี ไม่มีการกระทบกระทั่งซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของที่ผบ.ทบ.ต้องการ การแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณกำลังพลที่เป็นนักกีฬาตั้งใจฝึกซ้อมและขอบคุณกองเชียร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะเลิศทีมที่ได้รับรางวัลแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ ความสามัคคีของหมู่คณะ