ไม่ได้มา เล่นๆ……

 

บรรดา เชียร์ ลีดเดอร์ทหาร ของ 13 หน่วย ในบก.ทบ ..จัดเต็ม ในการเชียร์กีฬาภายใน บก.ทบ.

ทั้ง สำนักงานเลขานุการกองทัพบก กรมกำลังพลทหารบก กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมการข่าวทหารบก กรมยุทธการทหารบก กรมจเรทหารบก กรมการเงินทหารบก กรมสารบรรณทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก ส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก และสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก