โปรดเกล้าฯ “บิ๊กตู่” นำ “ครม.ใหม่” เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ อังคาร16 ก.ค.นี้

โปรดเกล้าฯ “บิ๊กตู่” นำ “ครม.ใหม่” เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ อังคาร16 ก.ค.นี้ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เวลา 18.00 น…. เสร็จแล้ว บิ๊กตู่ เรียกปฐมนิเทศ ที่ทำเนียบฯ ทันที

มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ว่า นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงนามในหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งรัฐมนตรีและการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งท่านเป็นรัฐมนตรี

บัดนี้ ได้พระราชทานราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในวันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ทั้งนี้ ขอให้ไปถึงทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกภักดีบดินทร์ ก่อนเวลา 16.30 น.

สำหรับการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดรถยนต์โดยสารตู้ เพื่อให้รัฐมนตรีเดินทางไปเป็นคณะ

โดยจะออกจากทำเนียบรัฐบาลเวลา 17.00 น. และเดินทางกลับพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธี

โดยในหนังสือได้แจ้งการแต่งกายของคณะรัฐมนตรี คือ เครื่องแบบขาวปกติ และติดเครื่องหมายแสดงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ในหนังสือยังได้แนบเอกสารประกอบด้วย สำเนาเอกสารประกาศพระราชโองการแต่งตั้ง ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ รวมถึงแผนฝังการเข้าเฝ้าฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ หลังการเข้าเฝ้าฯ พลเอกประยุทธ์ จะประชุม ปฐมนิเทศ ครม.ใหม่ ในคืนวันเดียวกัน ทันที