ทหารจีน ผูกสัมพันธ์ ด้านการศึกษา-ป้องกันประเทศ กับ กองทัพไทย

 

พล.ต. Yu Guangxuan รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ จีน (NDU) และคณะ เยี่ยม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท,) และ รร.ช่างฝีมือทหาร สปท. บก.ทัพไทย

โดย พ.อ. กิตติ คงสมบัติ ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Security Situation in Thailand & Asia”

พ.อ. อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ บรรยาย ในมหัวข้อ “An Introduction and Course Curriculum of Thai National Defence College”

โดยมี พลโทพิสันต์ ปฐมเอม เสนาธิการ สปท. เป็นตัวแทน บิ๊กแขก พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. และ “ผบ.จิ๋ว” พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผบ.รร.ช่างฝีมือทหาร ต้อนรับ