เป๊ะ! มาก ฮะ!!

 

ปกติ “บิ๊กณัฐ” พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ก็เป๊ะ!! ทั้งระเบียบวินัย และการแต่งกาย และการสวมเครื่องแบบทหาร อยู่แล้ว…. แต่ยิ่งไปฝึกหลักสูตร นายทหารราชองรักษ์ มา ก็ยิ่งเป๊ะ! กว่าเดิม… ยืนตรง นิ้วมือเหยียดตรง แนบลำตัว โดยอัตโนมัติ แม้แต่ ไม่ได้สวมเครื่องแบบทหาร เรียกว่า เป๊ะ 24 ชม…. แถมแข็งแรง ฟิตเปรี๊ยะ

เมื่อฝึกมาแล้ว ก็มาถ่ายทอดให้กำลังพลได้รับทราบ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่าทาง ที่จะทำให้ ทหาร เป๊ะ กันทั้งกองทัพ. เพราะ ผบ.สูงสุด ผบ.เหล่าทัพ ผบ.ตร. ก็ล้วนไปฝึกมาเช่นกัน

เป็นยุคที่ กองทัพ เป๊ะ!! มาก จริงๆ