วันของ “ลุงป้อม”

 

“บิ๊กป้อม” คุย Bi-Lateral ทวิภาคีกับ รมว.กห.อาเซียน ฟิลิปปินส์-สิงคโปร์-กัมพูชา-เมียนมา-มาเลเซีย-อินโดฯ-บรูไน พร้อมฝึกร่วมทางทะเลกับ สหรัฐ เมริกา ครั้งแรก ปลายปีนี้….อยู่กับ รมว.กห.อาเซี่ยน ทั้งวัน จนงานเลี้ยงรับรองค่ำ

หลังการประชุม รมว.กห.อาเซียน ครั้งที่ 13 (13th ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM)

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯและ รมว.กห. ไดหารือทวิภาคี กับ นายเดลฟิน ลอเรนซานา (Delfin Negrillo Lorenzana) รมว.กห.ฟิลิปปินส์

พ.อ.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก กห. เปิดเผยว่า พลเอกประวิตรโดยได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือที่สนับสนุนการประชุม รมว.กห.อาเซียน ครั้งที่ 13 ที่ผ่านมา

และได้ขอการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการร่วมฝึกผสมทางทะเลอาเซียน – สหรัฐอเมริกา ที่จะจัดขึ้นในห้วงปลายปี 62 และการฝึกร่วมในโอกาสที่ไทย – จีน จะมีการฝึกผสมร่วมกันด้านการต่อต้านการก่อการร้าย

รมว.กห.ฟิลิปปินส์ กล่าวตอบรับด้วยความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนไทยตามกรอบ MOU ร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยและฟิลิปปินส์

รวมทั้งการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางทหาร ในเดือน ส.ค.62 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทางทหารร่วมกัน และมีความยินดีที่จะขยายความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกับไทย

จากนั้น พลเอกประวิตร ได้หารือทวิภาคีกับ ดร. เอิง เอ็ง เฮ็น (Doctor Ng Eng Hen) รมว.กห.สิงคโปร์

โดยได้กล่าวขอบคุณสิงคโปร์ที่ช่วยดำเนินการและเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดประชุม รมว.กห.อาเซียน ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

และได้ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในฐานะที่ไทยเป็นประธานร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และขอให้สนับสนุนการฝึกผสมทางทะเลอาเซียน – สหรัฐอเมริกา

ในส่วนของ รมว.กห.สิงคโปร์ ได้กล่าวชื่นชมการจัดงานประชุม รมว.กห.อาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และตอบรับพร้อมสนับสนุนในความร่วมมือทางทหารกับไทยในทุกด้าน ทั้งด้านการฝึก และการต่อต้านการก่อการร้ายสากล โดยเฉพาะในนโยบายเร่งด่วนของภูมิภาคที่พร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing ที่ไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาจนประสบความสำเร็จด้วยความชื่นชม

จากนั้นได้ร่วมหารือทวิภาคีกับ สมเด็จพิชัยเสนา เตีย บันห์ (Samdech Pichey Sena Tea Banh)

พลเอกประวิตร ได้กล่าวขอบคุณในฐานะประเทศสมาชิกที่ให้ความร่วมมือในการประชุม รมว.กห.อาเซียนในครั้งนี้ และขอบคุณที่ได้พยายามร่วมกันผลักดันความร่วมมือศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน จนสามารถบรรจุลงในกฎบัตรความร่วมมือของภูมิภาคได้

รวมทั้งได้ขอการสนับสนุนระหว่างกองทัพให้ทำงานประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดด้วยความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางทหารต่อไป

พลเอกเตียบันห์ ได้กล่าวขอบคุณ และพร้อมร่วมมือกับไทยในทุกมิติความมั่นคง ซึ่งมีความยินดีในความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศที่จะพัฒนาความร่วมมือต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับ พล.ท. เส่ง วิน ( Lieutenant General Sein Win) รมว.กห.เมียนมา ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาประชุมร่วมกัน และดีใจที่ได้มีความร่วมมือทางทหารของทั้งสองประเทศมาด้วยดีตลอด

และได้เชิญเข้าร่วมการฝึกผสมทางทหารที่จะมีขึ้นในห้วงปลายปี 62 ในกรอบความร่วมมือไทย + สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกันในภูมิภาค

ในด้าน รมว.กห.เมียนมา ได้กล่าวขอบคุณและยินดีตอบรับที่จะเข้ารับการฝึกผสมทางทหาร พร้อมทั้งยินดีในความร่วมมืออื่นๆที่จะมีการพัฒนาทางทหารร่วมกันในทุกมิติ

ต่อจากนั้น ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับ นาย ฮาจิ โมฮัมหมัด บิน ซาบู (Haji Mohanmad bin Sabu) รมว.กห.มาเลเซีย ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับไทยในการเข้าร่วมประชุม

และได้ขอบคุณที่มาเลเซียแสดงความจริงใจการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ที่มีความมุ่งหวังเห็นความสงบร่วมกันในพื้นที่

รวมถึงเน้นย้ำในกรอบความร่วมมือในมิติอื่นๆ เช่น การแก้ปัญหาการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน การแก้ปัญหาการลักลอบค้าน้ำมันปาล์ม เป็นต้น

รวมทั้งขอให้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาประชาชนสองสัญชาติของทั้งสองประเทศ ให้ประชาชนได้รับความเป็นอยู่ที่ดีในพื้นที่ตามแนวชายแดน

ในส่วนของ รมว.กห.มาเลเซีย ได้กล่าวชื่นชมและยินดีให้ความร่วมมือทางการทหารที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานของทั้งสองประเทศ รวมถึงพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่กระทบความมั่นคงของทั้งสองประเทศ เพื่อให้เกิดความสงบสุขกับประชาชนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและในพื้นที่ตามแนวชายแดน

จากนั้นพล.อ.ประวิตรได้ ร่วมหารือทวิภาคีต่อกับ พล.อ.รามิซาร์ด ราชูดู (General (Ret) Ryamizard Ryacudu) รมว.กห.อินโดนีเซีย ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมในการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของอินโดนีเซียในการประชุม รมว.กห.อาเซียนครั้งนี้

และขอให้สนับสนุนการฝึกร่วมระหว่างไทยกับจีน ในการฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย และการฝึกระหว่างประเทศในมิติอื่นๆ รวมทั้งได้ขอความร่วมมือในการดูแลนักศึกษาของไทยที่ได้ไปศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย

ในส่วนของ รมว.กห.อินโดนีเซีย ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความจริงใจในความร่วมมือระหว่างไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการฝึกผสมร่วมกันทางทหารที่จะเกิดขึ้นตลอดปี 62 พร้อมทั้งยินดีที่จะดูแลนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาและอาศัยอยู่ในอินโดนีเซีย

จากนั้น ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับ เปอฮิน ดาตู เปเกอร์มา จายา พล.ต. ดาโต๊ะ ปาดูกา เซอรี ฮาจิ เอวัง ฮาร์ลบี ฮาจิ มูฮัมหมัด ยูซอฟ (The Honourable Pehin Datu Lailaraja Major General (Retired) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof) รมว.กห.บรูไน คนที่ 2

ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมการจัดผู้แทนของบรูไนที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งความริเริ่มของบูรไนในการเสนอเรื่องการติดต่อสื่อสารในระดับประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันจนประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม

พร้อมเชิญบูรไนเข้าร่วมการฝึกระหว่างประเทศทางทหารของอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในกรอบความร่วมมือไทย – จีน และ อาเซียน-สหรัฐอเมริกา

ในส่วนของ รมว.กห.บรูไน คนที่ 2 ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จในการประชุมอาเซียน ครั้งที่ 13 และ ได้เชิญ พลเอกประวิตร ของไทยไปเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการ

รวมทั้งพร้อมสนับสนุนการร่วมฝึกผสมทางทหารร่วมกับอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เพื่อร่วมกันพัฒนาความมั่นคงในภูมิภาคให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น