พระเนตร ฉายแววแห่งความมุ่งมั่น

 

พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรง ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ พร้อมทรงปลอกราชองครักษ์ในพระองค์ หมวกพู่ทรงสูง ในริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเลียบพระนคร 5 พค.2562 ข้างพระราชยานพุดตานทอง

โดยทรงเสด็จพระราชดำเนิน เคียงข้างพระที่นั่ง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดตั้งแต่ต้น จนจบพระราชพิธี เกือบ 7 ชม. ระยะทาง 7 กม.

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ทรงเคยทำหน้าที่ “ผู้บังคับแถวแซงเสด็จ” ในริ้วขบวน ในการพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตรฯ ด้วย

ปัจจุบัน ทรง ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (รอง ผบ.นถปภ.รอ.) อัตรา พลเอกพิเศษหญิง