ทรงพระปรีชา ครบเครื่อง ทั้ง บุ๋น บู๊

 

พลเอกหญิง สมเด็จพระบรมราชินีสถทิดาฯ ผู้ทรงเป็น ทหารหญิง ที่แข็งแกร่ง และสง่างาม ทรงฉลองพระองค์ เครื่องแบบนายทหาร นถปภ.รอ. สุดสง่างาม!
ทรงฝึกหลักสูตรฝึกทางทหาร และการศึกษาอบรม

พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (รอง ผบ.นถปภ.รอ.) อัตรา พลเอกพิเศษหญิง โดยทรงมี Code Name ว่า S.V.

ทรงเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกทางทหาร ด้วยพระองค์เอง หลายหลักสูตร

ทรงเป็นพระองค์แรก ที่ทำการฝึก เช่น หลักสูตรส่งทางอากาศ นาวิกโยธิน ด้วยการกระโดดร่มลงทะเล ในเวลากลางคืน ที่สัตหีบ ชลบุรี

ซึ่ง นย.ไม่เคยมีการฝึกมาก่อน พระองค์ จึงทรงเป็น นายทหาร และ นายทหารหญิง พระองค์แรก ที่ทำการฝึกหลักสูตร นี้

ก่อนหน้านั้น ได้ทรงฝึก หลักสูตร ส่งทางอากาศของ รร.ศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี โดยทรงทำการกระโดดร่ม จากเครื่องบิน 5 ครั้ง

รวมทั้ง ได้ทำการฝึกยิงปืน ในรูปแบบต่างๆ ของ ทหารรบพิเศษ และ ฝึกการช่วยเหลือตัวประกัน

ในฐานะ นายทหารราชองครักษ์หญิง และ ทหารรักษาพระองค์ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ได้ทรงเข้ารับการอบรมหลักสูตรทางการทหารของทหารรักษาพระองค์(ร.อ.)

เช่น หลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare หรือที่เรียกกันว่า “ทุติยนารีราชวัลลภ”

รวมทั้ง หลักสูตรส่งกำลังบำรุงทางอากาศ หลักสูตรชั้นนายพัน ของ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(นถปภ.รอ.). ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น ผบ.นถปภ.รอ. ด้วยพระองค์เอง

นอกจากนี้ ทรงเป็น ผู้บังคับการกรม “ราชวัลลภเริงระบำ”Hop to the bodies slams นำกำลังพล 4 กองพัน แสดงการทหารประกอบดนตรี ท่าพระราชทาน ในการฝึก เมื่อ11 พย.2559 วันราชวัลลภ ด้วยความยาว 45 นาที เฉพาะพระพักตร์ ที่ ร.1รอ.

นอกจากนี้ ทรงเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทางทหาร เช่น รร.เสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 91 ได้รับพระราชทานเข็มเสน่ธิปัตย์ และ ทรงศึกษา หลักสูตร วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่59

: ภาพพระราชทาน