รบพิเศษ เคลื่อนพล กลับ ลพบุรี

 

ทบ.แจ้ง เคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะของ “ศูนย์สงครามพิเศษ” 17 พค. หลังจากทำการฝึกภาคสนาม ระดับกองร้อย ที่ ปากช่อง กลับ ผ่าน สระบุรี เข้า ลพบุรี


กองทัพบกแจ้งการเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะของศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี หลังจากทำการฝึกภาคสนามฝึกเป็นหน่วยระดับกองร้อย ตั้งแต่ 8 พ.ค.2562

โดยจะเคลื่อนย้ายกลับในวันที่ 17 พ.ค.2562 ใช้เส้นทางจาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผ่าน จ.สระบุรี เข้าสู่ จ.ลพบุรี ปลายทาง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี

จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ภาพ-กองพันรบพิเศษ