“บิ๊กกบ” สั่งเหล่าทัพ พร้อม จัดแข่งขัน ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the Bodies Slams และกองทหารเกียรติยศ2562

“บิ๊กกบ” สั่งเหล่าทัพ พร้อม จัดแข่งขัน ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the Bodies Slams และกองทหารเกียรติยศ2562/ขอบคุณ ผบ.เหล่าทัพ ร่วมมือร่วมใจกัน และทุ่มเทจัดงานพระราชพิธีฯ /ถกเข้ม ยัน สนองนโยบายรัฐบาล -คสช.

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ที่ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

พลตรีกฤษณ์ จันทรนิยมโฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน และทุ่มเทในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 อย่างเต็มขีดความสามารถ ซึ่งทำให้พระราชพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำเหล่าทัพให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์ การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2562

และ การแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the Bodies Slams

และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2562

อีกทั้งยังได้เน้นย้ำเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

โดยให้การสนับสนุนรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งสนับสนุนส่วนราชการอื่นๆ ในพื้นที่ตามที่ได้รับการร้องขอ