พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562

เมื่อ ทรงฉลองเครื่องแบบ นายทหาร รักษาพระองค์ …ก็ทรงแข็งแกร่ง สง่างาม

เมื่อทรงฉลองพระองค์ ชุดไทย ผ้าไทย
ก็ทรง พระสิริโฉม

โดยเฉพาะเมื่อทรงแย้มพระสรวล ความสว่างไสว ก็พลันปรากฏ

“สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีฯ” โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562

พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง 8 พฤษภาคม 2562

Cr.:NationPhoto