ทรงพระปรีชา เป็นที่สุด

“สมเด็จพระบรมราชินีสุทิดา” ทรงเป็นนักบินหญิงขับไล่คนแรกของ ทอ. ฝึกบิน Chicken จนถึง เครื่องบินฝึกขับไล่ PC-9 ตั้งพระทัย ฝึกบินต่อ แต่พระราชกรณียกิจมากล้น

พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี” ทรงเป็นพระบรมราชินีที่เป็นนายทหาร และทรงพระปรีชา ไม่ด้อยไปกว่านายทหารชาย คนอื่นๆ บางหลักสูตร ทรงเป็นพระองค์แรก ที่ทำการฝึก เช่น หลักสูตรส่งทางอากาศ นาวิกโยธิน ด้วยการกระโดดร่มลงทะเล ในเวลากลางคืน ที่สัตหีบ ชลบุรี ซึ่ง นย.ไม่เคยมีการฝึกมาก่อน พระองค์ จึงทรงเป็น นายทหาร และ นายทหารหญิง พระองค์แรก ที่ทำการฝึกหลักสูตรนี้

นอกจากนี้ ก่อนหน้านั้น ได้ทรงฝึก หลักสูตร ส่งทางอากาศของ รร.ศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี โดยลทรงทำการกระโดดร่ม จากเครื่องบิน 5 ครั้ง รวมทั้ง ได้ทำการฝึกยิงปืนในรูปแบบต่างๆ ของ ทหารรบพิเศษ และ ฝึกการช่วยเหลือตัวประกันทั้งนี้ เพราะพระองค์ ทำหน้าที่ ราชองครักษ์ ในพระองค์ และ เป็น รอง ผบ.หน่วยถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์( รอง ผบ.นถปภ.รอ.) ในฐานะ นายทหารราชองครักษ์หญิง และ ทหารรักษาพระองค์

สมเด็จพระราชินีสุทิดา ได้ทรงเข้ารับการอบรมหลักสูตรทางการทหารของทหารรักษาพระองค์(ร.อ.)เช่น หลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare หรือที่เรียกกันว่า “ทุติยนารีราชวัลลภ” รวมทั้ง หลักสูตรส่งกำลังบำรุงทางอากาศ หลักสูตรชั้นนายพัน ของ นถปภ.รอ. รวมทั้ง หลักสูตรการศึกษาทางทหาร เช่น รร.เสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 91 และ วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่59

นอกจากทรงพระปรีชา ในด้านการทหาร การฝึก หลักสูตรต่างๆ ทั้งในส่วนของ ทบ. และ ทร. แล้ว ยังทรงเป็นนักบินหญิง ของกองทัพอากาศด้วย ทั้งนี้พระองค์ ได้เข้ารับการฝึกบินขั้นต้นด้วยเครื่องบิน CT-4E ของทอ. หรือที่รู้จักกันดีว่า Chicken โดยได้อบรมวิชาภาคพื้นก่อนทำการบิน เมื่อ 22-30 มี.ค.2554 รวม 36 ชั่วโมงบิน จากนั้น ฝึกบินภาคอากาศอีก จำนวน 24 เที่ยวบิน รวม 38.35 ชม.บิน

โดยทำการบินเดี่ยว ปล่อย Solo 25 นาที โดยทรงจบการฝึก กองทัพอากาศได้ทูลเกล้าฯ ถวายหมวก ผ้าพันคอ และ Patch จากนั้น ในเดือน เม.ย.2555 พระองค์ ได้ ทำการฝึกบิน เครื่องบินฝึกขับไล่ แบบ19 หรือ PC – 9 ของ รร.การบินกำแพงแสน ทอ. โดย อบรมวิชาภาคพื้นก่อนทำการบิน รวม 20 ชม.และ ฝึกบินภาคอากาศ จำนวน 57 เที่ยวบิน78.1 ชม.บิน

หลังจากฝึกบินจบผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้นำคณะเข้าทูลเกล้าฯถวาย ปีกนักบิน ทอ.ใบประกาศนียบัตรนักบิน ทอ. ชุดปาร์ตี้สูท และ PATCH ผ้าพันคอ และ หมวก รวมทรงรับการ อบรมวิชาภาคพื้นก่อนทำการบินทั้ง 2 แบบ รวม 56 ชม. รวมฝึกบินภาคอากาศทั้ง 2 แบบ จำนวน 81 เที่ยวบิน เป็น 116.45 ชม.บิน ทั้งนี้ พระองค์ ตั้งพระราชหฤทัย ที่จะทำการฝึกบินต่อ แต่ด้วยพระราชกรณียกิจ มากมาย จึงทรงยังไม่มีเวลา

cr ภาพ jetphots.net