บันทึกไว้นาทีประวัติศาสตร์งดงาม ยิ่งใหญ่

 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท … พร้อมด้วย พระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ….พสกนิกร เปล่ง เสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง

โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนธิราเทพยวดี”
“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” และ”สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร “ โดยเสด็จ ด้วย

พระที่นั่งนี้ “ในหลวง ร.9” ทรงเคยเสด็จออกสีหบัญชร เช่นกัน

16.59 น.6พค.2562