“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

 

 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พร้อมด้วย พระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนธิราเทพยวดี”
“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”
“สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร “

พสกนิกร เปล่ง เสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง