108 ทหาร กลาโหม บวช ถวาย “ร.10” เนื่องใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก…. 

“ปลัดกลาโหม” จัดเฉลิมพระเกียรติฯ

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบท และการปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 108 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

ที่ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม