รดน้ำขอพรสงกรานต์บ้านสี่เสาฯ

“ป๋าเปรม” ใส่สายอ๊อกซิเย่นออกมาต้อนรับ คณะนายกฯ ครม.ทหารและผู้บัญชาการเหล่าทัพ

นายกฯ บอก อบอุ่นใจและมีความสุขที่ได้มาที่นี่ รดน้ำขอพรสงกรานต์บ้านสี่เสาฯ