“แม่ทัพภาค4” ตรวจชายแดนทางทะเล ที่ระนอง พร้อมพบปะ ทหารเมียนมา

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผบ.ศปก.ทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 จ.ระนอง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ที่ ห้องยุทธการ บก.ฉก.ร.25 ค่ายรัตนรังสรรค์ อ.เมือง จ.ระนอง

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ และชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา

แม่ทัพภาค4 ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพขยายผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาตามภารกิจในเรื่องการเฝ้าตรวจและการป้องกันชายแดน ,การจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และ,การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย สร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ก่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความเข้มแข็งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

หลังจากนั้น เดินทางไปยังท่าเทียบเรือด่านศุลกากรระนอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อตรวจเยี่ยมจุดตรวจเกาะสะระนีย์ รับฟังบรรยายสรุปและตรวจภูมิประเทศ ยังเกาะสะระนีย์

และเดินทางต่อไปยัง ชฝต.4102 และ ชฝต.4105 อ.กระบุรี จ.ระนอง เพื่อพบปะเยี่ยมเยือน มอบขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน กล่าวนโยบายและสั่งการในเรื่องสำคัญ ก่อนจะพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับทหารประเทศเพื่อนบ้านยังฐานปฏิบัติการน้ำทุ่น ทมม.พัน.คร.431 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนด้วยสันติวิธีให้ยุติลงในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม