ติดต่อเรา หรือส่งข่าว

สามารถส่งข่าวหรือภาพข่าวทาง E – Mail : LLpch2018@gmail.com

ที่อยู่ ลับลวงพรางแชนแนล  P5 mansion ห้อง 3/304 อาคาร 3  เลขที่ 145-149 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน นครปฐม 73210