ข่าวในพระราชสำนัก

พระมหากษัตริย์ นักบินพระราชินี นักบิน

  ทรงเป็นนักบิน ทั้ง2พระองค์…พระบรมฉายาลักษณ์คู่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ทรงฝึกบิน เครื่องบิน CT-4 [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

สองพระองค์ ทรงชุดฝึกสนาม “ทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์”

  ภาพพระราชทาน……พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดฝึกพราง ของทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ทรงเคยฉลอ [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

ทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์…..

  พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อครั้ง ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ (ทม.รอ.)ยศ พันเอกหญิง แต่ ปัจจุบัน ทรง ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญ [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

Smart “ S.V.”

  ทรงเป็น นักบินหญิง พระองค์แรก ทรงตั้งพระทัย จะฝึกเครื่องบินขับไล่ สุดเท่….สมเด็จพระบรมราชินีสุทิดาฯ ฉลองพระองค์ ชุดนักบิน หน่วยบินเดโชชัย3 หน่วยบินในพระองค์ นักบินหญิง คนแรก ที่ทรงฝึกเป็น [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

ทรงพระปรีชา ครบเครื่อง ทั้ง บุ๋น บู๊

  พลเอกหญิง สมเด็จพระบรมราชินีสถทิดาฯ ผู้ทรงเป็น ทหารหญิง ที่แข็งแกร่ง และสง่างาม ทรงฉลองพระองค์ เครื่องแบบนายทหาร นถปภ.รอ. สุดสง่างาม! ทรงฝึกหลักสูตรฝึกทางทหาร และการศึกษาอบรม พลเอกหญิง สมเด็จพร [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

พระเนตร ฉายแววแห่งความมุ่งมั่น

  พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรง ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ พร้อมทรงปลอกราชองครักษ์ในพระองค์ หมวกพู่ทรงสูง ในริ้วขบวนพยุหยาตราทางส [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

“ราชองครักษ์หญิง ในพระองค์”

  ทรงสง่างาม อย่างมีเอกลักษณ์ ของ “ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์” ทั้งฉลองพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศ และ ครึ่งยศ ครั้งทรงดำรงพระยศ พันเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

.ชุดฝึกสนาม “ทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์”….ทรงเคยนำ แสดง ”Hop to the bodies slams

  พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรง ฉลองพระองค์ชุดฝึกพราง ของ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ เมื่อครั้ง ทรงดำรงพระยศ พลตรี และพันเอกหญิง ทรงเคยเป็น ผู้บังคับก [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

ถวายพระเกียรติยศสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ คำราชาศัพท์-คำกราบบังคมทูลฯ ถวายพระเกียรติยศแก่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสมอด้วย”สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”ทุกประการ พระบรม [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562

เมื่อ ทรงฉลองเครื่องแบบ นายทหาร รักษาพระองค์ …ก็ทรงแข็งแกร่ง สง่างาม เมื่อทรงฉลองพระองค์ ชุดไทย ผ้าไทย ก็ทรง พระสิริโฉม โดยเฉพาะเมื่อทรงแย้มพระสรวล ความสว่างไสว ก็พลันปรากฏ “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ [..อ่านเพิ่มเติม]