ข่าวในพระราชสำนัก

บันทึกไว้…. “รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลของประชาชนชาวไทยทุกคน”

  “พลเอกประยุทธ์” นำ พลเอกประวิตร และ คณะรัฐมนตรี หมอบกราบ ส่งเสด็จ “ในหลวง -พระบรมราชินี” หลังทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพร -กำลังใจ-พลัง แด่ครม.ชุดใหม่ ในพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณ 17.45 น. อังคาร 16 กรก [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

งานย่อมมีอุปสรรค ตัองแก้ไขให้ตรงเป้าตรงจุด  เข้มแข็งอดทน

“ในหลวง” ทรงพระราชทานพร-กำลังใจ -พลัง ให้”คณะรัฐมนตรี” ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี ด้วยความถูกต้อง เพื่อประโยชน์สุข ความมั่นคงของประเทศชาติ และประชาชน เมื่อเวลา 17.45 น. วันที่ 16 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้า [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

แต่งตั้งโยกย้ายภายใน ทม.รอ.

“บิ๊กเบรฟ” ทหารเรือ นย.Recon -“พลโท ฐิติราช” อดีตตำรวจ ที่ย้ายโอนเป็นทหาร ขึ้น “พลเอก” รองผบช.ทม.รอ.”ผู้การจักรชัย”ลูกหม้อ ราบ11 นั่ง ผบ.ทม.รอ. “ผู้การอรัญ”ทหารม้า ขึ้นพลตรี ..”เสธ.ปริญญ” ขึ้นนายพล ขณ [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

ที่สุดของความแกร่ง

  “สมเด็จพระบรมราชีนี สุทิดาฯ” ทรงเป็น ทั้งนักบินขับไล่ หญิง ทอ. ทรงเป็นนักบิน ที่มีใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล PPL(A) และ ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี CPL(A) และ เป็นนักบินผู้ช่วย เครื่องบินพระราชพาหนะ [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

ทรงไม่ธรรมดา !!

  เผยภาพและประวัติพระราชทาน…“พลเอกหญิง สมเด็จพระบรมราชินีสุทิดาฯ” ทรงเคยฝึก หลักสูตรการ ยิงปืนพกในการต่อสู้ ใต้สภาวะกดดัน ของ กองบังคับการปราบปราม/ จากที่เคยฝึกยิงปืนฉับพลัน ที่หน่วยรบพิเศษ [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

ทรงทำการ โดดร่ม ในเวลากลางคืน…

ทรงทำการ โดดร่ม ในเวลากลางคืน…. ทั้งแบบ ลงบก และ ลงทะเล… ..โดยที่ทรงพับร่ม เก็บร่มเอง แบบทหารพลร่ม “พลเอกหญิง สมเด็จพระบรมราชินีสุทิดาฯ” ทรงฝึกโดดร่ม ส่งทางอากาศ ของ รบพิเศษ ทบ. และ นาวิกโ [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

พระมหากษัตริย์ นักบินพระราชินี นักบิน

  ทรงเป็นนักบิน ทั้ง2พระองค์…พระบรมฉายาลักษณ์คู่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ทรงฝึกบิน เครื่องบิน CT-4 [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

สองพระองค์ ทรงชุดฝึกสนาม “ทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์”

  ภาพพระราชทาน……พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดฝึกพราง ของทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ทรงเคยฉลอ [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

ทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์…..

  พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อครั้ง ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ (ทม.รอ.)ยศ พันเอกหญิง แต่ ปัจจุบัน ทรง ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญ [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

Smart “ S.V.”

  ทรงเป็น นักบินหญิง พระองค์แรก ทรงตั้งพระทัย จะฝึกเครื่องบินขับไล่ สุดเท่….สมเด็จพระบรมราชินีสุทิดาฯ ฉลองพระองค์ ชุดนักบิน หน่วยบินเดโชชัย3 หน่วยบินในพระองค์ นักบินหญิง คนแรก ที่ทรงฝึกเป็น [..อ่านเพิ่มเติม]