วันพุธ, 30 กันยายน 2563

Muscle Up.

14 ส.ค. 2020
65

“บิ๊กแดง” warm up กล้ามเนื้อ ก่อนร่วมทดสอบร่างกาย กับ น้องๆ ผู้พัน ผู้การ
แม่ทัพภาค1 เจ้ากรมกำลังพล เจ้ากรมยุทธศึกษา ทบ. ผบ.นสศ. ผบ.รร.เสธ.ทบ. ร่วมตรวจ การทดสอบ

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ นายทหารระดับ ผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพัน ที่ สนามกีฬากรมยุทธ์ รร.เสนาธิการทหารบก และร่วมวง ผู้พัน ผ้การ
หน่วยรบ ทหารราบ ม้า ปืน รบพิเศษ
หน่วยRDF ทดสอบร่างกาย แบบ ACRPT แบบทบ.สหรัฐฯ สำหรับ หน่วยรบ และการทดสอบแบบทบ. สำหรับการทดสอบทั่วไป

โดยมี พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพถาค1 พลโทอยุทธ์ ศรีวิเศษ เจ้ากรมกำลังพล พลโทธเนศ วงศ์ชะอุ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษา ทบ. พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผบ.นสศ. และ พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ ผบ.รร.เสธ.ทบ.ร่วมคณะ

มีการทดสอบ 2 แบบ คือ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ตามมาตรฐานทบ.78 นาย

และการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ตามมาตรฐานทบ.สหรัฐอเมริกา ACRPT รวม28 ผู้พัน และ12 ผู้การกรม

มี 3สถานี คือ ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และ วิ่ง 2 กิโลเมตร

เกณฑ์ผ่าน ผบ.หน่วย ตำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ในส่วนกำลังรบ เหล่าทหารราบ, เหล่าทหารม้า, เหล่าทหารปืนใหญ่
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

ส่วนสนับสนุนการรบ และส่วนช่วยพัฒนาประเทศ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้บรรจุอยู่ในหน่วยอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55

ส่วนการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบทบ. ACRPT มี 6สถานี ได้แก่ ท่างอเข่าครึ่งนั่ง ยกบาร์น้ำหนัก, ท่าย่อตัวทุ่มน้ำหนักไปด้านหลัง, ท่าดันพื้นและมือกางแขน, ท่าวิ่งไป – กลับ พร้อมลากและยกสิ่งของ, ท่าดึงข้อยกเข่าแตะศอก ,ท่าโหนยกเข่าแตะศอก และวิ่ง 2 กิโลเมตร เกณฑ์ผ่าน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

พลเอกอภิรัชต์ ได้สวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นชุดกีฬา ตรวจเยี่ยมสถานีต่างๆ

และได้ร่วมทดสอบ โหนบาร์ยกตัว ได้ 8 ครั้ง จากนั้นได้มาร่วมทดสอบ , ดันพื้นในเวลา 2 นาที ได้ 47 ครั้ง , ลุกนั่ง 2 นาที ได้ 66 ครั้ง คืดเป็น 100% , ท่าย่อตัวทุ่มน้ำหนัก ไปด้านหลัง ได้ 6.10 เมตร

error: Content is protected !!