วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

มหกรรม Strong Soldier ผบ.หน่วยรบ

14 ส.ค. 2020
52

มหกรรม Strong Soldier ผบ.หน่วยรบ
ตามมาตรฐาน ทบ.สหรัฐฯ

28 ผบ.พัน หน่วยรบ ราบ ม้า ปืน 12 ผู้การกรม ทบ. รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อการพร้อมรบ Army Combat Physical Test (ACRPT) ตามแบบทหารบกสหรัฐอเมริกา

และอีก78 ผู้พัน ทดสอบแบบปกติของทบ.

โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เช้าตรู่
ที่ สนามกรมยุทธ์ บริเวณ รร.เสนาธิการทหารบก

error: Content is protected !!