วันพุธ, 30 กันยายน 2563

“ผบ.ทอ.” นำลูกทัพฟ้า ทำกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระพันปีหลวง”

“ผบ.ทอ.”
นำลูกทัพฟ้า ทำกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
“พระพันปีหลวง”
จัดชุดแพทย์ ไปตรวจสุขภาพฟรี แก่ประชาชน ที่รพ.ภูมิพลฯ
พร้อมกิจกรรม “ได้บุญ ได้สุขภาพ” รับบริจาคโลหิต ที่ วัดเจริญธรรมาราม

.
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สค.2563 ที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และบริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

การจัดกิจกรรม “ได้บุญ ได้สุขภาพ” โดยจัดบริการทางการแพทย์และรับบริจาคโลหิต อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเจริญธรรมาราม (วัดศูนย์ สายไหม) โดย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

การจัดพิธียิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดย กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ การตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ก. การประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของส่วนราชการและบ้านพัก พร้อมทั้งเชิญชวนกำลังพลของกองทัพอากาศและครอบครัวแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตลอดห้วงเดือนสิงหาคม2563

error: Content is protected !!