วันจันทร์, 25 มกราคม 2564

Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge #2

11 ส.ค. 2020
281

ทัพภาค4 เริ่มแล้ว!!
Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge #2
สานต่อ ไอเดีย “บิ๊กแดง”
ให้ จัดทีมผสม ร.ด.-พลเรือน-
ทหาร รวม 6 คน แข่งขัน ความพร้อมรบ สร้างสามัคคี
ถ่ายทอดแนวคิด รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เสียสละ พร้อมทำความดีเพื่อชาติบ้านเมือง

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 เปิดกิจกรรมการแข่งขัน Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ 2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในภารกิจป้องกันชาติ เพิ่มพลังความรักความสามัคคีระหว่างเยาวชน และหน่วยงานของกองทัพบก ปลุกอุดมการณ์ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรมทดสอบ แข่งขัน และกิจกรรมต่าง ๆ ณ สนามกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2563 เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างเครือข่ายขยายผล ด้วยการบูรณาการร่วมในการสนับสนุน การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหาร นักศึกษาวิชาทหาร และเยาวชนผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การทดสอบร่างกายที่เกิดการประยุกต์ขึ้นมาใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของกองทัพบกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

ทั้ง กิจกรรมการแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของทีมอุดมการณ์ความรักชาติและแนวคิด “ทำความดีเพื่อส่วนรวม”

การแข่งขันทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบรูปแบบใหม่ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ผ่านสถานี ทดสอบร่างกายและจิตใจ

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการทำ CP และกิจกรรมการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

สำหรับทีมการแข่งขัน ประกอบไปด้วย กำลังพลทหาร 2 นาย นักศึกษาวิชาทหาร และพลเรือน รวมแล้วจำนวนทีมละ 6 คน มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ทีม

โดยมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ร่วมให้คะแนนและตัดสิน

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า เป็นกิจกรรม ที่ได้ดำเนินการไปตามนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการจะให้น้อง ๆ ทหาร น้อง ๆนักศึกษาวิชาทหาร และเยาวชน ได้รวมตัวกันทำกิจกรรม เพื่อสร้างความรักความสามัคคี เกิดการบูรณาการงานต่าง ๆ ร่วมกัน มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่เป็นรูปแบบใหม่ ด้วยสถานีที่สร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ

ถือว่าทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลืองานของส่วนราชการในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการกู้ภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือเป็นตัวแทนในการแสดงออก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวถึงภารกิจต่างๆ ของส่วนราชการ เพื่อข้อมูลที่แท้จริงไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้อง ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้รวมตัวของผู้ที่มีจิตสาธารณะมีความเสียสละพร้อมทำความดีเพื่อชาติบ้านเมือง

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่ว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะเลิศ ในด้านใดก็ตาม ถือว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สิ่งสำคัญทุกคนจะมีจิตสำนึกในความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พลังด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาประเทศชาติ

ขอให้ผู้จัดการแข่งขันและคณะกรรมการทุกท่านคำนึงถึงความรักความสามัคคี และความปลอดภัยระหว่างการแข่งขัน ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข บรรลุสู่มุ่งหมาย และมีความซื่อสัตย์ยุติธรรม

error: Content is protected !!