วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

“ผบ.ทอ.” ลั่น ประเทศไทย อยู่ได้ด้วย สถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์

“ผบ.ทอ.” ลั่น
ประเทศไทย อยู่ได้ด้วย
สถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์
ชี้ เป็นเอกลักษณ์ -สัญลักษณ์เดียวในโลก ที่ไม่เหมือนใคร
ทำให้อยู่ดีมีสุข
ชี้ ต้นทุนคน ไม่เท่ากัน วิธีคิดจึงไม่เหมือนกัน ทำ เห็นต่าง แต่ต้องเคารพความเห็นต่าง
เผย ทอ.หนุน “บิ๊กตู่” คุยคนรุ่นใหม่ ชี้ ทอ.ก็หนุน คนรุ่นใหม่ เติบโต ด้วย’ปัญญาไทย”
ต้องเชื่อมโยง รุ่นพี่-รุ่นน้อง
Gen X,Gen Y, Gen Z

.
พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. และ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ว่า ในส่วนของกองทัพอากาศเราทำมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงต่อกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ทั้ง Gen X,Gen Y, Gen Z

โดยการสร้างความเข้าใจในบริบทของกำลังพลในแต่ละช่วงอายุ พร้อมทั้งเคารพในความคิดเห็นและให้โอกาสในการแสดงฝีมือเนื่องจากเราต้องพึ่งพาคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังพลของกองทัพอากาศไปตลอดเพราะบริบทใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาคนรุ่นเก่าอย่างเราตามไม่ทัน

อย่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ เราก็จะปล่อยให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ เพราะเขาจะรับรู้และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะในโลกดิจิตัล

กองทัพอากาศยังปลูกฝังคนรุ่นใหม่ทั้งในเรื่องของความเป็นทหาร วัฒนธรรม และความเป็นคนไทย ซึ่งถือว่าก็มีความสำคัญซึ่งขณะนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะให้ เขาริเริ่มในการใช้ปัญญาไทย เพราะต่อไปในอนาคตการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ จะไม่ซื้อแบบสำเร็จ แต่จะซื้อแบบที่ต้องใส่ปัญญาไทยอย่างน้อย 50% ลงไป ซึ่งผมก็ได้ทำเป็นแบบอย่างมาแล้ว 1 ปีเต็มและก็จะทำไปจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ

ส่วนการปลูกฝังเรื่องสถาบันนั้น ผบ.ทอ. ระบุว่า ประเทศไทยอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ถือเป็นเอกลักษณ์ และเป็นสัญลักษณ์เดียวในโลกที่ไม่เหมือนใคร และเราก็อยู่ดีมีสุขด้วยบริบทตรงนี้

แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากในสังคมมีความหลากหลาย ต้นทุนของแต่ละคน ไม่เท่ากัน วิธีคิดจึงไม่เหมือนกัน จึงกลายเป็นความเห็นต่าง แต่เราต้องเคารพในความเห็นต่าง

แต่โดยพื้นฐานแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ ซึ่งเชื่อว่าสิ่งตรงนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหา และความขัดแย้งแน่นอนเพียงแต่เราจะต้องหาเวทีคุยในบริบทเดียวกัน ที่จะต้องพาชาติบ้านเมืองเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไร

หากเปรียบเทียบก็ให้ดูสงครามโลกระบาด CoViD-19ในปัจจุบันที่ล้อมกรอบประเทศไทยเอาไว้ทั้งหมดแต่เราก็อยู่กันได้ด้วยความสงบ แม้อาจจะมีความลำบากอยู่บ้าง ถือว่า โควิด เป็นกระจกส่องหน้าที่ดีที่สุด เราได้เห็นต้นทุนของประเทศไทยว่ามีเหลือเท่าไร ในยามที่เกิดสงคราม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในหลายปีที่ผ่านมาเราไม่ได้สร้างต้นทุนตรงนี้ จึงเกิดความขาดแคลนหากเป็นสงครามรบ ขนาดใหญ่เราจะไม่มีอะไรเหลือเลย

error: Content is protected !!