วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2563

“ทูตทหารเมียนมา” อำลากลาโหม ยันจะ สานต่อความร่วมมือ ความมั่นคงในทุกมิติ

บิ๊กเฒ่า พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย รอง ปลัดกลาโหม เป็นผู้แทนพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ต้อนรับ พล.จ.Khin Zaw ผู้ช่วยทูตทหาร เมียนมา ประจำประเทศไทย เพื่ออำลา ในโอกาสครบวาระการปฎิบัติหน้าที่

พล.ร.อ.สมประสงค์ กล่าวขอบคุณและชมเชย พล.จ.Khin Zaw สำหรับการปฎิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม ตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งช่วยสนับสนุนและประสานงานให้ กลาโหม และ กลาโหม เมียนมา ได้ขยายความร่วมมืออันดีระหว่างกันในทุกมิติ และกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และยาวนานระหว่างไทยกับเมียนมา ที่ดำเนินมาในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะความร่วมมือในกรอบอาเซียน

พล.จ.Khin Zaw ได้ขอบคุณสำหรับการต้อนรับและชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพในทุกระดับและชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตามแนวเขตติดต่อระหว่างประเทศที่เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน โดยทั้งสองประเทศ ยืนยันที่จะรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในทุกด้านให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!