วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

ครม.อนุมัติ 285 นักศึกษา วปอ.63

04 ส.ค. 2020
3096

นายพล 4 เหล่าทัพ
ระดับ ผบ.พล. ผบ.มทบ.
ผอ.ศูนย์ไซเบอร์-การข่าว เหล่าทัพ
ตบเท้า เข้าเรียน พรึ่บ!!
“สาระ ล่ำซำ”น้องมาดามแป้ง เรียนด้วย เป็นนายทหารมิตรประเทศอาเซี่ยน และอืนเดีย ปากีสถาน อังกฤษ 11 นาย

มีรายงานว่า ครม. อนุมัติรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 63 จำนวน 285 นาย ในจำนวนนี้ เป็น นายทหารมิตรประเทศมนอาเซี่ยน และอืนเดีย ปากีสถาน อังกฤษ 11 นาย

ขณะที่ มีนายทหารระดับนายพล ระดับ ผู้บัญชาการกองพล ผบ.มณฑลทหารบก ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้เวลาเข้าเรียน ตามรุ่น และตำแหน่ง เช่น บก. ทัพไทย พลตรี ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ เลขานุการ บก.ทัพไทย พลตรีชาติชาย ชัยเกษม ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ทหาร พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนับสนุน นทพ. พลตรี นนท์ธวัช ภักดิพงศ์พิชญะ รองเสธ.นทพ. พลตรี อัฐวุฒิ อย่างสวย ผอ. สำนักรปภ.ศรภ. พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผบ.รร.ช่างฝีมือทหาร

ทบ.-พลตรี มนัส จันดี เสธ.ทัพภาค1
พลตรี นิธิศ เปลี่ยนปาน ผบ.มทบ.16
พลตรี วิชัย ธารีฉัตร เจ้ากรมการสัตว์ ทบ. พลตรี วิมล คำอื่ม ผบ.หน่วยข่าวกรอง ทบ.
พลตรี ไกรภพ ไชยพันธุ์ เลขานุการทบ. พลตรี กันตพจน์ เศรษฐรัศมี ผบ.พล.ม.2 รอ. พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.1
พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร? เสธ.ทัพภาค4 พลตรี ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ ผบ.บชร.2 พลตรีดิเรก บงการ รองเจ้ากรมข่าวทหารบก

ทร.-พลเรือตรีชัยณรงค์ บุณยะรัตกลิน. ผอ.ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ ทร. พลเรือตรี พาสุกรี วิลัยลักษณ์ เลขานุการ ทร. พลเรือตรี ปริดีวัฒน ดิลกนรนารถ ผช.หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสธ ประจำ ผบ.ทร. นาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.ร.3 พล.นย.

ทอ.-พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผอ.สนผ.ยก.ทอ.พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน ทอ. พลอากาศตรี วิสุทธ์ สมภักดี ผอ .ศูนย์ไซเบอร์ ทอ.

นอกนั้นเป็นพลเรือน ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เช่น นางพง๋์ สวาท กายอรุณสุทธิ รองเลขาฯกก.กฤษฎีกา พันเอก นที ศกุลรัตน์ รองประธาน กสทช. นายณรงค์ เรืองศรี ผอ.สำนักการระบายน้ำและ ผู้บริหารภาคเอกชน เช่น สาระ ล่ำซำ ประธาน เมืองไทยประกันชีวิต

อ่านรายชื่อ ได้ ที่นี

error: Content is protected !!