วันศุกร์, 25 มิถุนายน 2564

จับตาความเคลื่อนไหวทางทหาร ในภูมิภาค ของมหาอำนาจ

“บิ๊กตู่”สั่ง ผบ เหล่าทัพติดตามสถานการณ์ ตึงเครียดทางทหาร -ความมั่นคงในภูมืภาค จับตา ความเคลื่อนไหวทางทหาร ในภูมิภาค ของประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะพื้นที่ตึงเครียด/ ขอบคุณ กองทัพ ช่วยแก้โควิดฯ

พลโทคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเป็นการ เป็นประธาน

นายกฯ สั่งติดตาม สถานการณ์ความมั่นคงของภูมิภาค กระทรวงต่างประเทศและหน่วยงานความมั่นคง ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงของสังคมโลก

วิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางทหารในภูมิภาค ของประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความตึงเครียด

รวมถึงท่าทีต่างๆของการมุ่งแสวงประโยชน์ผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆเพื่อพิจารณาร่วมกันในการกำหนดท่าทีต่อสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ เพื่อดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆอย่างสมดุลต่อไป

โดยยึดบทบาทหลักของอาเซียนในการสนับสนุนความเป็นแกนกลางด้านความมั่นคงของภูมิภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

พลเอกประยุทธ์ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บัญชาการเหล่าทัพในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในการเดินทางกลับจากต่างประเทศที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมตามมาตราการเกิดการระบาดของโรค ตั้งแต่เริ่มต้น

จากการทำงานร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้ เตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติสำหรับการควบคุมโรคแห่งรัฐ และการควบคุมโรคในระดับภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นกับรองรับการทะยอย เปิดการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวที่จะกลับเข้ามาในอนาคต ตามมาตรการผ่อนคลายที่รัฐบาลกำลังจะยกเลิก ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจระดับพื้นที่เเละเรื่องของการท่องเที่ยวโดยจะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางเข้ามาหลังจากที่รัฐบาลใช้มาตรการระยะต่อไป

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความขอบคุณทุกเหล่าทัพ ที่เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและน้ำเสีย พร้อมกำชับครับขอให้ทุกเหล่าทัพ โดยใช้ศักยภาพของกำลังพลและเครื่องมือช่าง เข้าไปสนับสนุนหน่วยงานหลักในการเร่งจัดทำพื้นที่กักเก็บน้ำ ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน สำหรับแหล่งน้ำขนาดเล็ก

โดยเฉพาะแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการน้ำและการกระจายน้ำให้กับประชาชนได้มีและใช้น้ำอย่างทั่วถึงทั้งนั้นอุปโภคบริโภคน้ำบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรรวมทั้งเรื่องของการเบี่ยงเบนน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่ที่น้ำท่วม

ขณะเดียวกันขอให้สนับสนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เหนือเขื่อน และเขาหัวโล้น เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนให้เพียงพอในระยะยาว

พลโทคงชีพ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ กำชับหน่วยขึ้นตรง เรื่องการดำรงความต่อเนื่องในการสร้างวิถีชุมชนที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนในทุกพื้นที่ ขอให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้ยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า

error: Content is protected !!