วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563

ทหารไทย กลับจาก ฝึกที่Hawaii ติด โควิดฯ เพิ่มอีก1

ทหารไทย กลับจาก ฝึกที่Hawaii
ติด โควิดฯ เพิ่มอีก1
จากเดิม ติด 8 นาย
จากจำนวน 151 นายที่ไปฝึก
Lightning Forge 2020
กับทหารสหรัฐฯ
ทั้งหมด อยู่ใน State Quarantine
มีอาการ เมื่อ 25 กค. วันที่ ถูกSwap
หลังเดินทางกลับมา เมื่อ22 กค. ถูกส่งเข้ารพ.

.
ศบค.แถลงวันนี้ 29 กค.2563

error: Content is protected !!