วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563

“พลเอก สุรยุทธ์” ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.63 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พลเอก สุรยุทธ์ วางพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ จากนั้นเดินทางเข้าพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานศุภรัต อาราธนาศีล

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ให้ศีลจบ เจ้าพนักงานศุภรัต อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 69 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้แทนพระองค์ไปจุดเทียนที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วถวาย ที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์

เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ ผู้แทนพระองค์ ไปถวายสำรับภัตตาหาร แด่ประธานสงฆ์ นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหาร ตามลำดับเมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์ถวายผ้าไตรแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชาคณะ และพระสงฆ์จำนวน 69 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก และถวายผ้าไตรแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชาคณะ และพระสงฆ์จำนวน 69 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และกราบลา ประธานสงฆ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ และเดินทางกลับ

: ข่าวราชสำนัก ผู้จัดการ ออนไลน์

error: Content is protected !!