วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563

“The Handsome young Prince live with the beautiful Princess. They live in the beatiful castle and live happily ever after.”….. มีแต่ใน Fairy Tales ..แต่ในชีวิตจริง ไม่ได้เป็นเช่นนั้น

พระราชดำรัส “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” เมื่อครั้งยังทรงเป็น พระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ ใน นิตยสาร “ดิฉัน”ในช่วงคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2529

โดย เผยแพร่ ในเพจ “แต้ว บอกอ Model”
.
ย้อนอ่าน สัมภาษณ์พิเศษพระราชทานเมื่อ 34 ปีที่แล้ว ….เมื่อครั้ง ยังทรงเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ….อ่านอดีต จะเข้าใจปัจจุบัน มากขึ้นที่ กองบรรณาธิการ “ดิฉัน” กราบบังคมทูลฯถามตรงๆ กับข่าวลือต่างๆมากมายเกี่ยวกับพระองค์….ทั้ง รถติด คนแอบอ้าง ทรงทำอย่างไร?

โดยทรงรับทราบข่าวลือ จาก มีคนบอกบ้าง มีคนพูดกระแทกบ้าง มีคนแสดงออกทางสีหน้าบ้าง ทุกคนล้วนโดนนินทา ต้องแยกแยะว่า เขานินทาเรื่องอะไร เพราะอะไร จริงหรือไม่ หวังผลอะไร นินทาเพื่อขุดหลุมก็มี

“การแก้ไขภาพพจน์ ไม่ใช่ด้วยการพูดแก้ตัว หรือรุกรานผู้อื่น บางทีแก้ด้วยการ ไม่พูดอะไรเลย คนที่มีจิตใจเป็นธรรมจริงๆ ก็จะทราบความจริง จะวิเคราะห์ได้ว่า ทำไมจึงเป็นเข่นนั้น”

“ถ้าคนไม่ชอบ ก็ไม่สามารถไปทำให้ทุกคนชอบเราได้”

“ถ้าเลือกเกิดได้ อยากเกิดมาเป็นอะไร นั้นมันเป็น เหนือลิขิต เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ “

ยิ่งสูง ยิ่งโดดเดี่ยว?

ทรงเปิดพระทัย ในครั้งนั้น สะท้อนว่า การเป็น เจ้าฟ้าชาย การเป็น Prnce ไม่ได้มีความสุข เลย ทรงต้องพบเจออะไรมาบ้าง

แถมทรงเป็นทหาร ที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศ ตั้งแต่ พระชนมายุ 13พรรษา ทรงใช้ชีวิต ท่ามกลางฝรั่ง จนเข้าเรียน รร.นายร้อย Duntroon ออสเตรเลีย

ทรงเล่าถึงการกระโดดร่มครั้งแรก และร่มมีปัญหา กางไม่เต็มที่ รีบแก้ไข ก็ใกล้ถึงพื้นแล้ว ทำให้บาดเจ็บที่หลัง

และชีวิตการทำงาน ในฐานะทหาร และ ในฐานะพ่อ. และมุมมองในการเลี้ยงลูก และ การแต่งงาน มีครอบครัว

ความรู้สึก ขณะพระราชปริญญาบัตร จำนวนมากมาย จนครั้งหนึ่งที่ทำให้ หน้าไหม้ burn เพราะแสงไฟที่จัดไว้สำหรับถ่ายภาพ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


เคยอ่าน เมื่อ 34 ปีที่แล้ว จากข่าวหนังสือพิมพ์ แต่ไม่ละเอียด….. ได้มาอ่านอีกครั้ง ในบทสัมภาษณ์ ที่ทรงให้เวลาแก่ทีมงาน ในการสัมภาษณ์และถ่ายภาพ นาน8 ชม. เลยทีเดียว

Cr.แต้ว บอกอ Model
https://web.facebook.com/media/set/…

error: Content is protected !!