วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563

หลายภารกิจ ในฐานะที่ทรงทำหน้าที่ทหาร

4 ปีที่แล้วได้เปิดภาพ ฐานปฏิบัติการ บ้านหมากแข้ง ของ “ร.10” เมื่อครั้งทรงยังคงเป็น พระบรมโอรสาธิราชฯ

มีหลายโพสต์ หลายภารกิจ ในฐานะที่ทรงทำหน้าที่ทหาร

:ภาพจากกองทัพภาค3

error: Content is protected !!