วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2564

“บิ๊กนัต”กลับ เมืองจันท์ บ้านเกิด ทำบุญ ทอดผ้าป่า

“บิ๊กนัต”กลับ เมืองจันท์ บ้านเกิด
ทำบุญ ทอดผ้าป่า
เททองรูปหล่อ “พระครูอาธรกิติคุณ” วัดสระบาป
รำลึก ถึงพระเจ้าตากสินฯ
ปลื้ม ทรงใช้เมืองจันท์ เป็นที่รวมไพร่พล เพื่อกู้ชาติ

.
พล.อ.อ มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อม หมอมง แพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ ภริยา และเพื่อนสนิท ตท.20 ไป จันทบุรี บ้านเกิด
ทำบุญ ทอดผ้าป่า และทำพิธีเททองรูปหล่อ “พระครูอาธรกิติคุณ” อดีตเจ้าอาวาสวัดสระบาป

สมัยเด็กๆ บิ๊กนัต เล่าว่า เคยเก็บฟืนจากในป่า ไปเผาถ่านขาย ตัวดำ ขี้มูกดำปี๋ หาเงินช่วยพ่อแม่…. แต่เพราะความตั้งใจเรียน ขยัน จึงมาสอบเข้า รร.เตรียมทหาร ได้

วันนี้กลับมาบ้านเกิด มาทำบุญที่วัดเขาสระบาป

พร้อม เล่าความเป็นมาของ “จันทบุรี-เขาสระบาป-ชายฝั่งทะเลเมืองจันท์” และรำลึกวีรกรรม พระเจ้าตากสิน

ตำนานแห่ง “ผู้นำ-กู้บ้านกู้เมือง”

เขาสระบาป กำแพงหลังเมืองจันท์_

จังหวัดจันทบุรีที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขา/ป่าไม้อันเป็นต้นน้ำของ: เส้นทางน้ำ-คลองสระบาป-พืชพรรณ-สัตว์แมลงบก สัตว์น้ำสัตว์ทะเล-ชายหาดแหลมสิงห์ ชายหาดคุ้งกระเบน-ทะเลจันทบุรี …

จันทบุรี หรือ เมืองจันท์ กำเนิดมาจากมณฑลจันทบูรณ์มาตั้งแต่อดีตซึ่งมีอายุยืนยาวมานานหลายพันปี
(เส้นทางบก:,จันทบูรณ์-ธวัชบูรณ์(ธวัชบุรีปัจจุบัน)/ทุ่งกุลา-เพชรบูรณ์)

อาณาจักรแห่งนี้ มีปูมสืบเนื่องมาจากตำนานพระนารายณ์ โดยมีกำแพงพระนารายณ์ทอดยาวจากยอดเขาสระบาป(ตำบลคลองนารายณ์)ไปจนถึงชายทะเลจันทบุรี

บริเวณหน้าเขาสระบาป เป็นที่ตั้งของตำบลคลองนารายณ์(อำเภอเมือง-จังหวัดจันทบุรีปัจจุบัน)

ณ ที่แห่งนี้ ดั้งเดิมมีวัดวาอารามมากมาย อันถือเป็นแหล่งสำคัญสืบทอดพุทธศาสนา มีสระบาปเป็นสระน้ำไว้สำหรับชำระล้างบาป มีวัดสระบาป(วัดสมพาร-เดิม)เป็นพุทธสถานสำคัญ วัดสระบาปแห่งนี้มีอายุร่วมพันปี มีหลวงพ่อโตนั่งประดิษฐานอยู่ในโบสถ์โบราณ

ความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธได้กล่อมเกลาคนในมณฑลจันทบูรณ์ให้เป็นคนดีมีจิตใจกรุณาซื่อสัตย์จงรักภักดีแก่บ้านเมือง และเป็นคนฉลาดมีปัญญาฉลาดหลักแหลม

ใครก็ตามที่ได้ถือกำเนิดมา ณ อาณาจักรแห่งนี้ หรือได้สัมผัสอาณาจักรแห่งนี้ ก็จะเป็นคนดีอยู่ในกำพืดติดตัวไปด้วยโดยปริยาย

เมืองจันท์หรือ มณฑลจันทบูรณ์เดิมเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ยิ่ง. ยากที่จะหาดินแดนอาณาจักรแห่งใด(ในอาณาจักรสยามดั้งเดิม)เปรียบเทียบได้

อาณาจักรแห่งมณฑลจันทบูรณ์ตั้งอยู่ระหว่างเขาสระบาปกับชายทะเลจันทบุรี ละอองน้ำทะเลจันทบุรีอุดมแร่ธาตุ ยกตัวลอยพัดพาเข้าปะทะ(ภู)เขาสระบาป(ภูเขาสอยดาว)เกิดเป็นฝนตกตลอดทั้งปี พื้นที่ผิวดินบนที่ดินบริเวณมณฑลจันทบูรณ์ จึงมีความอุดมสมบูรณ์ยากที่จะหาอาณาจักรใดเทียบได้ พืชพรรณผลไม้ที่ดีที่สุดถือเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์น้ำเค็มมีมากมายหลากหลาย…ล้วนทรงคุณค่าอาหารต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง คนจันทบูรณ์แต่ไหนแต่ไรมาจึงเป็นคนฉลาดมีปัญญาโดยต้นทุนธรรมชาติ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เล็งเห็นความเป็นเลิศของเมืองจันท์(มณฑลจันทบูรณ์)ได้ทรงเลือกแห่งนี้เป็นฐานที่ตั้งรวมพลเพื่อยกเข้าตีพม่าที่เข้าบุกยึดกรุงศรีอยุธยา

ซึ่งสุดท้ายก็สามารถใช้เมืองจันท์เป็นฐานปฏิบัติการ “กู้บ้านเมือง” นำอาณาจักรสยามกลับสู่เอกราชได้สำเร็จ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แม้จะมิใช่คนเมืองจันท์โดยกำเนิด

แต่ทว่าพระองค์ท่านก็ทรงฉลาดปราดเปรื่องยิ่งที่ทรงมองเห็นภาพการณ์ และได้เลือกมณฑลจันทบูรณ์/เมืองจันท์หน้าเขาสระบาป-ชายทะเลจันทบุรีที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีคนฉลาดมากมายนั้นใช้เป็นฐานที่ตั้งปฏิบัติการ “กู้บ้านกู้เมือง”

…หากแพ้ ก็ยังกลับมาตั้งต้นใหม่ได้

…สิ่งประการสำคัญดังกล่าวนี้นั้นคนไทยทั้งชาติ จะต้องเรียนรู้ศึกษาอย่างละเอียดในวิธีคิด/ในความคิดของพระองค์ท่านในการเลือกทำเลที่ตั้งอาณาจักรและเราคนไทยจะต้องนำต้นแบบยุทธศาสตร์เมืองจันท์ไปใช้เป็นต้นแบบในการเป็นฐานปฏิบัติการนำพาประเทศไทยบนสภาพดินแดนแห่งสุวรรณภูมิให้อยู่รอดปลอดภัย

เฉกเช่นการใช้เมืองจันท์เป็นฐานปฏิบัติการ “กู้บ้านกู้เมือง” ครั้งนั้น

ทั้งนี้การสร้างอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่ต้องประกอบไปด้วยภูเขากับทะเลแบบผสมผสานซึ่งจะก่อศักยภาพสูงยิ่งสามารถจะนำพาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากความยากจน/ให้หลุดพ้นจากความเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจของชาวต่างชาติ

เสมือนกับการ “กู้บ้านเมือง” ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับบรรพบุรุษไทยในอดีตได้ทรงร่วมกระทำกันมา

ยุคสมัยปัจจุบันที่ห่างจากเหตุการณ์ “กู้บ้านกู้เมือง” โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาระยะเวลาประมาณ 2ร้อยปีเศษแล้ว

กับยุคสมัยที่เป็นอนาคตข้างหน้านั้นเราคนไทยคงจะขาดภูเขา/ป่าไม้-ทะเล : ทรัพยากรธรรมชาติกับคนชนชาติที่ฉลาดโดยธรรมชาติมิได้

ภูเขา/ป่าไม้-ทะเล มันคือ ต้นน้ำแห่งความอยู่รอดและความเจริญรุ่งเรือง มันคือต้นน้ำแห่งความฉลาดโดยธรรมชาติ

รัชกาลที่ 6 โดยจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทรงปรีชาญาณยิ่งที่มองเห็นความสำคัญ/เห็นความจำเป็นยิ่งที่เมืองจันท์ในยุคอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องเริ่มมีกิจการด้านการบินขึ้นมาในประเทศไทย และทรงได้เริ่มต้นให้มีเครื่องบินรับส่ง พัสดุไปรษณีย์และให้มีสนามบินขึ้นมา ณ พื้นที่ระหว่างเขาสอยดาว/เขาสระบาป-ทะเลจันทบุรี

สนามบินเนินพลอยแหวนถูกสร้างขึ้นมาและกิจการการบินรับส่งถุงไปรษณีย์ก็ได้เริ่มดำเนินขึ้น

17 กุมภาพันธ์ 2462 เป็นวันที่ประเทศไทยเริ่มทดลองทำการบินรับ-ส่งถุงไปรษณีย์เป็นครั้งแรกด้วยเครื่องบินสปัดจำนวน2เครื่อง : เส้นทาง ดอนเมือง – เนินพลอยแหวน/เมืองจันท์/จังหวัดจันทบุรี…

จังหวัดจันทบุรีแห่งยุคอนาคต
ก_ศูนย์กลางของอาหารบริสุทธิ์บริเวณหน้าเขาสระบาป/เขาสอยดาว-ป่าชายเลน/ทะเลจันทบุรี บนระบบธรรมชาติกับระบบIT: AI=Sensor-System Big Data

ส่งไปให้คนไทยกินได้ทั่วทั้งชาติ

(ส่งขายได้ทั่วโลก มิใช่ส่งให้กับจีนเท่านั้น)

ข_จุดยุทธศาสตร์สำคัญของการสัญจรรูปแบบใหม่ : การโดยสารฉลาดขนาดย่อยทางเรือ/ทางอากาศในการสร้างอาณาจักรฉลาดให้เป็นอาณาจักรแห่งมณฑลจันทบูรณ์แห่งยุคอดีต-เสมือนฐานที่ตั้งปฏิบัติการ “กู้บ้านกู้เมือง” ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นสมัยมณฑลจันทบูรณ์/เมืองจันท์เมื่อครั้งอดีต

ก ข เกิดขึ้นได้แน่นอนบนสภาพภูมิประเทศ : เขาสระบาป/เขาสอยดาว – ทะเลจันทบุรี ภายใต้การนำพาของชาวจันท์ผู้ฉลาด

(เสียดายว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมาหามีใครได้นำพาจังหวัดจันทบุรีให้เป็นในลักษณะเช่นที่ว่านี้ไม่ !!!

คนจันท์รุ่นใหม่ต้องเร่งศึกษาเรียนรู้และทบทวนบริบทที่ผ่านมา และเริ่มลงมือพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้เจริญรุ่งเรืองสมกับ ศักยภาพตามสภาพภูมิประเทศที่มีอยู่ในตัว !

error: Content is protected !!