วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563

“ผบ.ทหารสูงสุด” นำถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

24 ก.ค. 2020
55

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ของกองบัญชาการกองทัพไทย

ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดี

เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อน้อมเกล้าฯเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์

โดยมีพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นอกจากนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมการลงนามในสมุดลงนาม การลงนามถวายพระพรออนไลน์ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

error: Content is protected !!