วันอังคาร, 4 สิงหาคม 2563

ฟังเหตุผล…..ศบค.ไยต้องต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

22 ก.ค. 2020
34

ฟังเหตุผล…..ศบค.ไยต้องต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน
ยัน ใช้ ควบคุมโรค
ไม่ใช่ คุมม็อบ
เผย ตัดมาตรา 9 ทิ้ง
ไม่ห้ามการชุมนุม


.บิ๊กอั๋น พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาฯสมช. แถลงหลังการประชุม ศบค.ที่มีพลเอกประยุทธ์ ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธาน

ถึงมติการต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก1เดือน

1.จำเป็นต้องมีอำนาจตามกฎหมายเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุมการเดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักรในทุกช่องทาง

การจัดทำระบบติดตามตัวการกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย

มาตรการควบคุมโรคที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรม/กิจการที่เกี่ยวข้อง

2.จำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการวิกฤติการณ์ในลักษณะการรวมศูนย์ที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นเอกภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการกำลังพลเรือน ตำรวจ และทหารเข้าร่วมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.อำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต ซึ่งทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการเตรียมหากฎหมายหรือแก้กฎหมายที่จะมาแทน พรก.ฉุกเฉิน

4. จะไม่ใช้มาตรา 9 ในการห้ามการชุมนุมทางการเมือง อีกต่อไป เพื่อให้เห็นเจตนา เพื่อต้องการใช้ควบคุมโรคเพียงอย่างเดียว ส่วนการชุมนุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.การชุมนุม

5.แต่ทั้งนี้ การชุมนุมใดๆจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของ ศบค.

6.ในส่วนความผิดตาม พรก.ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไป

error: Content is protected !!