วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2564

ศบค. มีมติ ต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน อีก1 เดือน

22 ก.ค. 2020
184

ศบค. มีมติ ต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน
อีก1 เดือน
แต่ไม่ห้ามการชุมนุม
แต่ต้อง New Normal
ใช้พรบ.ชุมนุม แทนอำนาจ มาตรา9 ของพรก.ฉุกเฉิน

.
พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ ผ่อนคลายมาตรการฯ แถลงว่า
ที่ประชุม ศบค. ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธาน มีมติ
ให้มีการต่ออายุพระราชกำหนดฉุกเฉินต่อไปอีก1 เดือน ถึง 31 สค.2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ CoViD19’ในประเทศต่างๆรอบโลก ยังคงไม่คลี่คลาย

และการที่ ศบค.จะอนุญาตให้ต่างชาตื4 กลุ่มเข้ามาในประเทศ ได้จึงจำเป็นต้องมีกฎหมาย ที่มีความครอบคลุมที่สุด เช่น พรก.ฉุกเฉินมาใช้ในการควบคุมดูแล โดยเฉพาะการกักตัว 14 วัน

ทั้งนี้รัฐบาลยึดเรื่องสุขภาพ ด้านสาธนาสุขควบคู่ไปกับด้านเศรษฐกิจด้วย 

และเพื่อให้เห็นว่า ศบค. ไม่ได้ต้องการหวังผลทางการเมือง จึงจะมีการเสนอให้ยกเว้นการใช้อำนาจ พรก.ฉุกเฉิน ตามมาตรา9 ในการควบคุมการชุมนุมทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น

แต่ให้ใช้กฎหมายปกติ เช่นพระราชบัญญัติการชุมนุม และกฎหมายพรบ.ควบคุมโรคติดต่อในการดูแล แต่การชุมนุมต้องปฎิบัติการตามมาตรการป้องกันโรค

Fb:Wassana Nanuam

error: Content is protected !!