วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2564

เสนอ ต่อ พรก.ฉุกเฉิน แต่ ถอด ปืน ออก!

21 ก.ค. 2020
277

ฝ่ายความมั่นคง เตรียมเสนอ “ศบค.” ต่ออายุ”พรก.ฉุกเฉิน”ต่อไปอีก1 เดือน แต่จะ งดเว้น มาตรา9(2) ไม่ให้บังคับใช้อำนาจพรก.ฉุกเฉิน ต่อการชุมนุมทางการเมือง แต่ให้ใช้กฎหมายปกติ เช่น พรบ.ชุมนุม แต่ให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ
…เทียบเหมือน ถอดปืนกล ถอดเครื่องยิงลูกระเบิดทิ้ง…ขอแค่รถเกราะคุ้มกันจนท.
.
.
“บิ๊กเล็ก” พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผบ.ทบ. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดฯ เปิดเผยว่า ในการประชุมศบค. พรุ่งนี้ พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง จะเสนอต่อที่ประชุม ศบค. ให้มีการต่ออายุพระราชกำหนดฉุกเฉินต่อไปอีก1 เดือน หลังมีการประชุม ศบค.ชุดเล็ก วันนี้ ไปแล้ว

แต่เพื่อให้สบายใจว่า ศบค. ไม่ได้ต้องการหวังผลทางการเมือง จึงจะมีการเสนอให้ยกเว้นการใช้อำนาจ พรก.ฉุกเฉิน ตามมาตรา9(2) ไม่ใช้อำนาจในการควบคุมการชุมนุมทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น

แต่ให้ใช้กฎหมายปกติเช่นพระราชบัญญัติการชุมนุม และกฎหมายพรบ.ควบคุมโรคติดต่อในการดูแล แต่เพิ่มเติมว่า หากมีการชุมนุมต้องปฎิบัติการตามมาตรการป้องกันโรค

“ความจำเป็นในการต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯ ครั้งนี้เปรียบเสมือนการ ขอใช้รถเกราะ แต่ให้ถอดอาวุธ ทั้งปืนกล เครื่องยิงลูกระเบิด และปืนประจำกายของทหาร ในรถเกราะคันนี้ ออกทั้งหมด แต่คงเหลือ แค่รถเกราะ คือพรก.ฉุกเฉิน ไว้ในการ คุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ และการให้อำนาจในการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งการบังคับให้ผู้ที่กลับจากต่างประเทศต้องเข้ากับตัวในState Quarantine “ พลเอกณัฐพล กล่าว

ทั้งนี้ ต้องรอมติ ที่ประชุม ศบค. ที่มี ะบเอกประยุทธ์ เป็นประธาน ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่

Fb:Wassana Nanuam

error: Content is protected !!