วันอาทิตย์, 16 สิงหาคม 2563

กองพล Stryker เข้ม สอบ English คัดตัว ทหารไปฝึกกับสหรัฐอเมริกา

15 ก.ค. 2020
40

กองพลStryker
เข้ม สอบ English
คัดตัว ทหารไปฝึกกับสหรัฐอเมริกา
หลายหลักสูตร
รวมทั้ง ฝึกหลักสูตร รถเกราะ Stryker
“บิ๊กแดง”ยกระดับ Security Cooperation กับ ทบ.สหรัฐฯ
และเตรียมฝึกร่วม ฝึก Hanuman Gardian 20-3 ช่วงส.ค.-ก.ย.นี้

.
“รองกอล์ฟ”พันเอก สราวุธ ไชยสิทธิ์ รอง ผบ.พล.ร.11 ได้รับมอบหมายจาก พลตรี พนา เเคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11 ตรวจการทดสอบภาษาอังกฤษกำลังพล ของทั้ง นายทหารสัญญาบัตร และ ทหารชั้นประทวน พล.ร.11 ครั้งที่ 2 ที่ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ พล.ร.11 ฉะเชิงเทรา

เพื่อเตรียมการคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางทหาร ที่ สหรัฐอเมริกา ประจำปี งบประมาณ2563 เป็นกรณีเร่งด่วน

ทั้งนี้เป็น นโยบายของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ ผบช.ระดับสูงของ ทบ.ทุกระดับชั้น ที่ส่งเสริมให้กำลังพลทุกระดับพัฒนาขีดความสามารถภาษาอังกฤษ และเตรียมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางทหารในต่างประเทศ

สำหรับในปีนี้ ทบ.ไทย ได้ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคง (Security Cooperation) กับ ทบ.สหรัฐฯ ในหลายด้าน

ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านการฝึกผสมและการฝึกอบรมของหน่วยยานเกราะ Stryker การฝึกผสมรหัสการฝึก Hanuman Gardian 20-1 (ห้วง ก.พ.-มี.ค.63) และ 20-3 (ห้วง ส.ค.-ก.ย.63)

การฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่ากำลังรบและเหล่าสนับสนุนการรบ หลักสูตรชั้นนายพันเหล่ากำลังรบและเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ

หลักสูตร Stryker Leader Course หลักสูตร Stryker System Maintainer Course หลักสูตร Stryker Master Gunnery Common Core Course

และโครงการแลกเปลี่ยน น.สัญญาบัตร กับหน่วยยานเกราะ Stryker ทบ.สหรัฐฯ (MPEP) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังพลให้แก่ พล.ร.11 ทบ.ไทย

พันเอกสราวุธ ได้ให้คำแนะนำกำลังพลทุกระดับในการพัฒนาขีดความสามารถภาษาอังกฤษ ตามนโยบาย ผบ.ทบ. พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ. ตั้งแต่เมื่อครั้ง เป็น แม่ทัพภาค1
พล.ท. ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1 และ พล.ต.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11 ที่ให้ส่งเสริม กำลังพลทุกระดับชั้น เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางทหารในต่างประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรการฝึกอบรมในประเทศที่มีหลักนิยม (Doctrines) สอดคล้องและคล้ายคลึง กับบริบทของ ทบ.ไทย

error: Content is protected !!