วันศุกร์, 7 สิงหาคม 2563

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่ พิษณุโลก -พิจิตร ขันน็อต แก้ปัญหาน้ำ

15 ก.ค. 2020
29

“บิ๊กป้อม”
ลงพื้นที่ พิษณุโลก -พิจิตร
ขันน็อต แก้ปัญหาน้ำ
สั้งขุดบ่อวงคอนกรีต น้ำบาล
เร่งเติมน้ำใต้ดิน
น้อมนำศาสตร์พระราชา
ทฤษฎีแก้มลิง มาประยุกต์ใช้

.
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ / ผู้อำนวยการ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ และคณะ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.พิจิตร

โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ และนาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม รวมทั้ง ปลัดมหาดไทยและปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ ร่วมคณะ

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร เยี่ยมชมการสาธิตขุดเจาะบ่อเติมน้ำแบบบ่อวงคอนกรีตและผลผลิตทางการเกษตรจากน้ำบาดาล

รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการความร่วมมือของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ณ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำท้องถิ่น โดยย้ำให้น้อมนำศาสตร์พระราชา ทฤษฎีแก้มลิง มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาน้ำพื้นที่ทุ่งบางระกำซึ่งประสบวิกฤติน้ำท่วมขังทุกปีให้เป็นผล

และมอบให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อนำน้ำฝนที่ตกลงมาเติมลงสู่ใต้ดินผ่านระบบบ่อวง จำนวน 500 บ่อ ให้ทันฝนปีนี้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังและหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ในฤดูแล้ง

ทั้งนี้ได้กำชับขอความร่วมมือผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ อ.บางระกำ ช่วยกันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ และกำกับควบคุมการเติมน้ำใต้ดินให้เป็นไปตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งร่วมกันใช้ทรัพยากรน้ำ อย่างประหยัด รู้คุณค่า เพื่อให้ทุกคนมีน้ำใช้ร่วมกัน อย่างเพียงพอตลอดปี

พล.อ.ประวิตร’ และคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อเร่งรัดติดตามโครงการท่อระบายน้ำคลองแยงมุมของกรมชลประทาน ซึ่งมีความสำคัญทำหน้าที่รับน้ำจากคลองสายหลัก (คลองเมน) เข้าสู่คลองแยงมุม ความยาว 2 ก.ม.ไปเชื่อมโยงกับคลองอีก 5 สาย ซึ่งทำหน้าที่ส่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูกหล่อเลี้ยงพื้นที่นากว่า16,900 ไร่

และจะทำหน้าที่หน่วงน้ำในฤดูน้ำหลาก โดยรับน้ำจาก จ.สุโขทัย เข้าทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวแล้ว (บางระกำโมเดล) เพื่อการเลี้ยงปลาและเก็บกักน้ำไว้เพื่อทำนาปรังต่อไป

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำชุมชนและติดตามขับเคลื่อนกำกับดูแลแก้ปัญหาน้ำในทุกพื้นที่ที่เป็นปัญหา โดยย้ำรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทุกท้องถิ่น ในการบริหารจัดการกักเก็บและกระจายน้ำอย่างสมดุลในชุมชน เพื่อให้มีน้ำใช้ทั่วกันในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!