วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563

รบ…..ด้วยวิธีร่นถอย โดยใช้ smoke

14 ก.ค. 2020
53

ทหาร ร.3 พัน3 ทำการฝึก หมู่ ตอน หมวด ในยุทธวิธี การรบด้วยวิธีร่นถอย
โดยมี หัวหน้ากรรมการตรวจสอบการฝึก ทำการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจกับกำลังพล เพื่อเข้าใจในการฝึกมากยิ่งขึ้น

ณ สนามฝึก หลังค่าย ร.3 พัน.3 พระยอดเมืองขวาง นครพนม

ตามตำราทหารราบ ระบุว่า การรบด้วยวิธีร่นถอย มักใช้ ในการทำให้ข้าศึกอ่อนกำลัง ทำความเสียหาย และดึงข้าศึก เข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ที่เสียเปรียบ

หรือการร่นถอย เพื่อการปรับรูปสนามรบ ลวงให้ ข้าศึกใช้กำลังระลอกถัดไป เพราะคิดว่าจะชนะ

รวมทั้งเพื่อแสวงประโยชน์จากภูมิประเทศ รวมกำลังเพื่อการเจาะแนว ข้าศึก โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับข้าศึกที่มีกำลังเหนือกว่า

การรบด้วยวิธีร่นถอย มี แบบ คือ การรบหน่วงเวลา การถอนตัว และการถอย

: กองพันทหารราบที่ 3
กรมทหารราบที่ 3

error: Content is protected !!