วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563

ลงพื้นที่ครั้งแรก หลังโควิดฯ

14 ก.ค. 2020
29

 

“บิ๊กตู่”
เตรียมบิน อิสานใต้
เยี่ยม สวนทุเรียน ดินภูเขาไฟ
กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 16 กค.นี้
พบ เกษตรกร-นักธุรกิจรุ่นใหม่
ตรวจ การเรียน แบบ New Normal
ที่ รร.ตชด. บ้านหนองใหญ่

.
แต่ ในกำหนดการ ไม่มีเยี่ยมทหาร ที่ชายแดนเขาพระวิหาร กลัวอ่อนไหว
แต่ก็ไม่มีเยี่ยม หน่วยทหาร ที่ดูแลพื้นที่
แม้จะไปถึง กันทรลักษณ์ แล้ว ..แต่คาด แม่ทัพภาค2 และ ผบ.กกล.สุรนารี จะมาต้อนรับ

.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี. และ รมว.กลาโหม เตรียมลงพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ 16 กรกฎาคม 2563 นี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของรัฐบาล

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบวล กล่าวว่า นายกฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยในปัจจุบัน ได้อย่างยั่งยืน

รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการได้ครบวงจร สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และจะรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ จะได้ติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID 19 ในสถานศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ New Normal

ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมวิถีเกษตรแบบครบวงจร ที่ สวนทุเรียนทับทิม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัด ศรีสะเกษ

โดยนายกรัฐมนตรีจะมอบประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญหา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ) ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ กันทรลักษณ์ YSF (Young Smart Farmer) และกลุ่ม YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มจัดทำโครงการของนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน

ช่วงบ่าย นายกฯ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อฯ และทักทายให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมวิถีโครงการพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ที่ วัดสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ

โดยนายกฯ จะสักการะหลวงพ่อตาตน พระพุทธรูปปางสมาธิสะดุ้งมารแบบขอม และนมัสการเจ้าอาวาส วัดสำโรงเกียรติ (พระอธิการอุทัย มหาปุญโญ)

นายกรัฐมนตรี จะปลูกต้นทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษ และเยี่ยมชมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โอทอป เช่น การทอผ้า การทอเสื่อกก/หวาย/ไม้ไผ่ เป็นต้น

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะพบปะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ของอำเภอขุนหาญ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เสร็จแล้ว เดินทางกลับกรุงเทพฯ

error: Content is protected !!