วันศุกร์, 7 สิงหาคม 2563

รถถัง VT4 โชว์แสนยานุภาพ รวดเร็ว รุนแรง!! ในการฝึก CALFEx. กองพันทหารม้าอิสาน “แม่ทัพภาค2” กำชับ ทหารม้ารถถัง ฝึก ใช้ ม้าเหล็กจีน VT4 ให้ชำนาญ

12 ก.ค. 2020
63

“แม่ทัพอิ๊ด” พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาค 2 ตรวจเยี่ยม การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ใน การฝึกเป็นหน่วยกองพัน ของ กองพลทหารม้าที่ 3 ของ กองพันทหารม้าเฉพาะกิจที่ 621 และ กองพันทหารม้าเฉพาะกิจที่ 708 ที่

สนามฝึกยุทธวิธีฯ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาและดู นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกของหน่วย ที่สนามฝึกทางยุทธวิธี

พลโท ธัญญา เน้นย้ำให้หน่วยพัฒนาการฝึกกำลังพล อย่างต่อเนื่อง ให้มีความชำนาญในการใช้ยุทโธปกรณ์

โดยเฉพาะ รถถังหลักVT4 ที่มีความทันสมัย เพื่อให้เกิดความพร้อมรบสูงสุด รองรับภารกิจ ที่กองทัพภาคที่ 2 จะมอบให้ ต่อไป

: กองพลทหารม้าที่ 3

error: Content is protected !!