วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563

“ผบ.ทบ.”นักบิน Truly Great Friends

10 ก.ค. 2020
75

Gen.McConVille เป็น ผบ.ทบ.คนแรก ของสหรัฐฯ ที่เป็นนักบิน ฮ.
“พลเอก อภิรัชต์” ก็เช่นกัน….. ผบ.ทบ.คนแรก ที่เคยเป็นนักบิน ฮ.

“Truly Great Friends are
hard to find,
difficult to leave, and
impossible to forget”

“เพื่อนแท้ที่ยิ่งใหญ่ หาไม่ได้ง่ายๆ
และไม่อาจทิ้งกัน ได้ง่ายๆ
และไม่มีทาง ที่จะลืมกัน”

.
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ พล.อ.James McConville ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่แค่ เป็น ผบ.ทบ. เหมือนกัน

แต่มีความผูกพัน คุยกันถูกคอ เพราะเป็น นักบิน เฮลิคอปเตอร์ เหมือนกัน

Gen.McConVille เป็น ผบ.ทบ.คนแรก ของสหรัฐฯ ที่เป็นนักบิน ฮ.
“พลเอก อภิรัชต์” ก็เป็น ผบ.ทบ.คนแรก ของไทย ที่เคยเป็นนักบิน ฮ.

พลเอกอภิรัชต์ ไปเรียน ที่ Fort Rucker, Alabama ในเวลาใกล้เคียงกัน กับ Gen McConVille ในปี 1990-1991

พล.อ. อภิรัชต์ ได้จัดทำภาพโปสเตอร์ขนาดเท่าตัวจริง ไว้เพื่อเป็นการต้อนรับ Gen James C. McConville ผบ.ทบ.สหรัฐฯ เป็นการย้ำเตือนถึงมิตรภาพของทั้งสองกองทัพ ไทย – สหรัฐ ที่มีมาอย่างยาวนาน

การมาเยือนครั้งนี้ มีการยืนยันถึงความเป็นพันธมิตรทางการทหารและความมมั่นคง. ในการลงนามร่วมในเอกสารแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วม Strategic Vision Statement ระหว่างกองทัพบกและกองทัพบกสหรัฐฯ

รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเป็นการสานต่อความร่วมมือภายหลังการลงนามระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่ได้ลงนามในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทย – สหรัฐฯ ปี 2563 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ (Joint Vision Statement 2020 for the Thai – US. Defense Alliance) เมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2562 อันเป็นการยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างกันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ภาพ: กองทัพบก
Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!