วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2563

“ผบ.ทบ.สหรัฐฯ” ถึงไทย แล้ว สวมแมสก์- ตรวจคัดกรอง และตรวจSwap ที่ดอนเมือง หลังผ่านตรวจ CoViD19 ที่ สิงคโปร์ เป็น ลบ

09 ก.ค. 2020
72

 

Gen James McConVille ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ เดินทางถึง กองบิน 6 ทอ. ดอนเมือง แล้ว

โดยเป็นแขกต่างประเทศคณะแรก ภายหลัง ศบค. ประกาศมาตรการเฉพาะสำหรับแขกต่างประเทศ ที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ให้เป็นต้นแบบ

ก่อนมาถึงประเทศไทย คณะฯ ได้เดินทางเยือนสิงคโปร์ เมื่อ8 ก.ค.63โดยได้พบปะกับ ผบ.ทบ.สิงคโปร์ เพื่อหารือข้อราชการ โดยที่ประเทศสิงคโปร์ได้มีการตรวจเชื้อ Covid 19 ของคณะทั้งหมดแล้ว ผลเป็นลบ (Negative) และมีมาตรการที่เข้มงวดระหว่างอยู่ในสิงคโปร์

จากนั้น คณะ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ เดินทางมาเยือนไทยแล้ว ถึง ท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เวลาประมาณ 10.15 น. โดยใช้อากาศยานของสหรัฐอเมริกา

โดยผ่านการตรวจคัดกรอง ตามมาตรการแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 ตามมาตรฐานของ ศบค.

คณะ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และ กองทัพบก ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ได้เพิ่มเติมการปฏิบัติเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันโควิด19 อีกหลายประการ เช่น การจัดรถตู้ที่มีฉากกั้น การทำความสะอาดฆ่าเชื้อในทุกจุดตามแผนกำหนดการ สำหรับอุปกรณ์ประจำรถประกอบด้วย

1.Alcohol gel ของ 3M
2.Alcohol pad ของ 3M
3.ถังขยะสำหรับทิ้ง alcohol pad ที่ใช้แล้ว
4.วิทยุสำหรับคุยกันระหว่างผู้โดยสาร และพลขับ โดยไม่ต้องลด Protective shield (แต่ละคันใช้วิทยุคนละความถี่ โดยพลขับทั้งขบวน จะมีวิทยุเพิ่มอีก 1 ตัว ไว้คุยกันในขบวน)
5.สเปรย์ฆ่าเชื้อ Dettol (พร้อมผ้าเช็ดรถ ไว้กับพลขับ)

นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ติดตามคณะ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ตลอดการเดินทางมาเยือนไทยด้วย

โดยกำหนดการมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการนั้น ได้รับการพิจารณาจากทาง ศบค. แล้ว

error: Content is protected !!