วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563

“พลเอกสุรยุทธ์”เข้าเฝ้าฯ นำ องคมนตรีใหม่ ถวายสัตย์ปฎิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่

บิ๊กแอ้ด พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำองคมนตรีเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฎิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อคืนวันที่6 กค.2563

คณะองคมนตรี ในรัชกาลที่10

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
และเป็นประธาน องคมนตรี 2 มกราคม 2563
นายเกษม วัฒนชัย โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
นายพลากร สุวรรณรัฐ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
นายศุภชัย ภู่งาม 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
นาย จรัลธาดา กรรณสูต 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 -ปัจจุบัน
นาย จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 -ปัจจุบัน
นาย อำพน กิตติอำพน 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 -ปัจจุบัน
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 -ปัจจุบัน
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 -ปัจจุบัน
นาย นุรักษ์ มาประณีต 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

: ผู้จัดการออนไลน์

error: Content is protected !!