วันศุกร์, 7 สิงหาคม 2563

“ผบ.ทบ.สหรัฐฯ” ตรวจสภาพความพร้อม เยี่ยม กองร้อยทหารไทย ที่ฝึกร่วมLightning Forge 2020 กับ ทบ.สหรัฐฯก่อนบิน เยือน สิงคโปร์-ไทย-ญี่ปุ่น

06 ก.ค. 2020
57

 

General James C. McConville ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ตรวจสภาพความพร้อมรบของ RTA Combat Team กองร้อยทหารราบของกองทัพบกไทย ในพื้นที่การฝึก ค่ายSchofield รัฐHawaii สหรัฐอเมริกา

เพื่อพบปะ สอบถามถึงการเดินทาง การฝึก และความพร้อมของสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องมีการปรับแต่งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการฝึก LF20

โดยให้ความสนใจกับเป้สนาม อุปกรณ์ และแผนการบรรทุกของ RTA Combat Team

และตรวจสอบถึงมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อCoViD19

และ ชื่นชม กองร้อยทหารราบไทย ที่สามารถวางแผนแก้ปัญหาในการฝึก และปรับตัว ได้อย่างดี

#SMARTsoldiersstrongARMY

error: Content is protected !!