วันศุกร์, 7 สิงหาคม 2563

“ลุง ผบ.ทอ.” สั่งทำ หน้ากากผ้า สำหรับเด็กเล็ก-เด็กโต 1 หมื่นชิ้น มอบให้ นักเรียน รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ใช้ ดูแลตัวเอง ป้องกันโควิดฯ รับเปิดเทอม

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ a

ไปเยี่ยม เด็กๆนักเรียน ทั้ง ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย พร้อมมอบหน้ากากอนามัย สำหรับเด็กและเยาวชน 10,000 ชิ้น

โดยมี พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และ พลอากาศตรี สุระ ไชโย เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม

โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยฝ่ายมัธยม และนายขวัญชัย ฮึงรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณลัยฝ่ายประถม นำผู้แทนนักเรียนเข้ารับมอบ ที่ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม

ทั้งนี้ ในการเปิดภาคเรียน ต้องคำนึงถึงเรื่องสุขอนามัย มีการออกมาตรการด้านสาธารณสุข ทั้ง มาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา จุดทำความสะอาดล้างมือ การออกแบบระยะห่างในชั้นเรียน การทำความสะอาดทั่วบริเวณสถานศึกษา การงดกิจกรรมที่มีความแออัด รวมถึงการให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในโรงเรียน

กรมพลาธิการทหารอากาศเตรียมการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ มามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การดูแลของกองทัพอากาศ

error: Content is protected !!