วันศุกร์, 7 สิงหาคม 2563

ทอ. เผยภาพUAV AEROSTAR – MINI UAV แบบ VTOL และ QUAD Rotor

ทอ. เผยภาพUAV AEROSTAR – MINI UAV แบบ VTOL และ QUAD Rotor
ที่เคยใช้บินสำรวจ ในช่วงที่ผ่านมา
เผย เชื่อมโยงภาพ real time
กับระบบNetwork Centric Operation
เตรียมส่งขึ้นบิน ช่วงวันหยุดยาว4-7 กค.นี้
ช่วย ก.คมนาคม
บินสำรวจสภาพการจราจร บนเส้นทางคมนาคมสายหลัก
พร้อมส่งสัญญาณภาพแบบ Real Time ไปยังกองอำนวยการร่วมฯ กรมทางหลวง
อำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงวันหยุดยาว

.
.
พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ในห้วงวันหยุดต่อเนื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 4 – 7 กรกฎาคม 2563นี้

กองทัพอากาศ ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม และตำรวจทางหลวง ปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการเดินทาง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

กองทัพอากาศ ได้สนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ AEROSTAR ที่ซื้อจากจาก Aeronauticsอิสราเอล

และ MINI UAV ทั้งแบบ VTOL และ QUAD Rotor บินสำรวจสภาพการจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลักที่มีสถิติการใช้รถใช้ถนนหนาแน่น

อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของกองทัพอากาศ มีขีดความสามารถในการบินถ่ายภาพ พร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพมายังภาคพื้นได้แบบ Real Time

ภารกิจในครั้งนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกองอำนวยการร่วม ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริหารจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง

โดยการสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้ปฏิบัติการโดยใช้แนวทางการปฏิบัติที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation) เพื่อสนับสนุนและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันได้แก่ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงทรัพยากรบุคคล

โดยวางแผนปฏิบัติการบินสำรวจในเส้นทางขาออก วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บริเวณถนนเอเชีย ถนนมิตรภาพ และทางต่างระดับบางปะอิน

ส่วนการบินสำรวจในเส้นทางขาเข้า จะทำการบินวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 บริเวณถนนเอเชีย ถนนมิตรภาพ และทางต่างระดับสระบุรี

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!