วันอังคาร, 7 กรกฎาคม 2563

กองพัน ม้าเหล็ก ทหารม้า พร้อมรบ

30 มิ.ย. 2020
50

กองพลทหารม้าอิสานตรวจความพร้อม
การฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วยกองพัน ของ กองพันทหารม้ารถถัง
ทั้ง ม.พัน6 -ม.พัน21-ม.พัน8 -ม.พัน14
ขนรถถัง VT-4 ม้าเหล็กจีน อุ่นเครื่อง เช็คอะไหล่ เครื่องสนาม

.
กองพลทหารม้าที่ 3 ตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพัน 2563 ของ ทก.ฝึก และส่วนรับการฝึก ณ ที่ตั้งหน่วย

ของ กรมทหารม้าที่ 6 และกองพันทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น

กองพันทหารม้าที่ 21 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ.ร้อยเอ็ด

กองพันทหารม้าที่ 8 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา และ

กองพันทหารม้าที่ 14 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จ.ขอนแก่น

เพื่อตรวจความพร้อมของ กำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นรถถังจีน T-4

ก่อนเข้าทำการฝึกและตรวจสอบ ห้วงวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ทบ. ทะยอยจัดซื้อ รถถังจีน CT4 นี้ มาประจำการ ใน พล.ม.3 ทั้งที่
ม.6 พัน.6 ขอนแก่น ทดแทน
รถถังStingray ที่ปรับโอนย้าย ให้กับกองพันทหารม้าที่ 9 (ม.พัน 9)

ส่วน กองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6 (ม.6 พัน.21) จ. ร้อยเอ็ด ที่เคยมีรถถัง M48 A-5 ก็ส่งคืนคลังกรมสรรพาวุธ ทบ. เพื่อปรนนิบัติบำรุงก่อนส่งไปแทน M41 A3 ที่ กองพันทหารม้าที่ 8 กรมทหารม้าที่ 7 (ม.7 พัน.นครราชสีมา)

ภาพ:กองทัพบก

error: Content is protected !!